Jak se bránit exekuční dražbě?


Pokud Vám přišla vyhláška, že exekutor bude v rámci vymáhání dražit nemovitost, přijde nejprve šok. Popření. A teprve po nějaké době začnete řešit, jak tomu zabránit. Na internetu, možná i od známých, a dokonce i od některých právníků uslyšíte radu – „Tak na sebe podej den před dražbou návrh na oddlužení! Dražbu zmaříš a pak to jen vezmeš zpět. Známý to tak udělal a vyšlo mu to!“

Ale jde to opravdu?

Tento způsob důrazně nedoporučujeme, a to nejen z morálního hlediska, ale zejména i proto, že se jednalo o tak častý jev, že to vedlo k tvorbě nové soudní praxe a následně i změně zákona. Čili v současné době to již udělat nelze, což se již na internetu nedočtete. 

Jak to?

Shora uvedená zdržovací taktika spoléhala na to, že soud měl povinnost zveřejnit došlý insolvenční návrh do 2 hodin od jeho podání a tím i zahájit insolvenční řízení. Okamžikem zahájení insolvenčního řízení pak již nemohlo dojít k provedení exekuce, čili ani k provedení dražby. Insolvenční návrh pak mohl k soudu podat každý sám. 

Shora uvedený stav samozřejmě trápil exekutory, kteří nemohli dražit, věřitele, kteří se nemohli dostat k penězům, a konečně i soudy, které byly zneužívány. Z toho důvodu se vyvinula praxe, kdy exekutor, jakmile vyskočilo v insolvenčním rejstříku zahájení insolvenčního řízení, zaslal soudu návrh na předběžné opatření, aby soud omezil účinky zahájené insolvence a umožnil konání dražby. Těmto návrhům soudy vyhovovaly takřka obratem (v řádu hodin).

Dlužníci tak podávaly návrhy na povolení oddlužení na poslední chvíli, kdy už exekutor ani soud předběžné opatření nemohli stihnout.

Novelou insolvenčního zákona proto zákonodárce reformoval oddlužení, kdy v případě podání návrhu na oddlužení může za dlužníka podat pouze osoba s právním vzděláním (např. advokát, notář, exekutor) nebo akreditovaná osoba. Tento návrh na oddlužení pak nemusí být již zveřejněn do 2 hodin (to pouze pokud by byl návrh na konkurs), ale do 3 pracovních dní a rovnou to lze spojit s tím, že bude vydáno usnesení o úpadku a povolení oddlužení.

Pokud tedy chcete dražbu zrušit / oddálit, musíte zvolit jiný postup a HLAVNĚ – celou záležitost začít řešit včas, a ne až na poslední chvíli a doufat, že se vše vyřeší samo. Nevyřeší. Vy to ale vyřešit můžete, třeba i s naší pomocí!


JUDr. Martin Kulíř

AK Podroužek, Moník, Petera a partneři, advokátní kancelář s.r.o.