Zachraňujeme nemovitosti i v insolvenci


V prvé řadě nechceme, aby informace o záchraně Vaší nemovitosti v insolvenčním řízení zněla jako klišé, které ve Vás vyvolá falešnou naději a následné zklamání. Nutno dodat, že samotná insolvenční řízení jsou dostatečně hlídaná a prověřována soudy i samotnými insolvenčními správci, aby nedocházelo porušování práv nejen věřitelů, ale i dlužníků. Nicméně samotný insolvenční zákon je natolik rozsáhlý a složitý, že je potřeba se specializovat na jeho dílčí témata, aby mohl být zajištěn úspěch.

Abychom Vám mohli pomoci se zachráněním nemovitosti, je zapotřebí dvou základních věcí:

1) Vaše insolvenční řízení musí být k tomu vhodné - posouzení je od nás zdarma. 

2) Musíte znát advokáty specializující se výhradně na tuto problematiku. Takových není mnoho, my je však známe a rádi Vám je doporučíme. Tyto právní služby bohužel nedokážeme poskytnout zdarma.

Pokud by z jakéhokoliv důvodu nebylo Vaše insolvenční řízení vhodné – nezoufejte. Stále je zde poslední možnost řízeného výkupu. V tomto případě je důležité vědět, že stále zůstáváte bydlet ve své nemovitosti, platíte nájem a jakmile se dostanete z finančních problémů, máte možnost si nemovitost odkoupit zpět. Pamatujte však na to, že vše má svá pravidla, která musí být dodržována. Proto je potřeba důkladně zvážit, zda je pro Vás tato varianta vhodná.

Pokud budete mít dotazy, neváhejte nás kontaktovat.