Počet nesplacených dluhů českých obyvatel stoupá

Jakmile nastane problém se splácením, nemělo by se nic odkládat a ihned řešit problém s odborníkem. Seriózní společnosti nabídnou možnost refinancování a nový splátkový kalendář. V případě opačného vývoje hrozí nebezpečí upadnutí do dluhové spirály, kdy se vytvářejí nové, často rizikovější závazky. S těmito závazky se často pojí ještě přísnější podmínky a sankce.

Nejvýrazněji se zvýšil objem dluhů ohrožených nesplácením u lidí ve věku od 30 do 34 let, kde vzrostl o více než desetinu. Tato věková kategorie také zaznamenala nejrychlejší nárůst celkového objemu spotřebitelských úvěrů. Zvýšení objemu dluhu bylo však pozorováno ve všech věkových kategoriích s výjimkou nejstarší skupiny, lidí nad 55 let. Mnoho lidí se snaží vyřešit vysoké nedoplatky za energie prostřednictvím krátkodobých půjček, aby se vyhnuli okamžitému odpojení. Dále se lidé zadlužují i kvůli vysokým nákladům na potraviny či dopravu.

Před rokem a půl průměrné domácnosti dávaly 23 procent svých příjmů na bydlení, což zahrnovalo platby za energie, vodu, pravidelné poplatky, nájem či splátky hypotéky. V březnu toto číslo vzrostlo na 31 procent. Pokud zahrneme i nákup potravin, celkové výdaje domácností se zvýšily ze 43 na 49 procent. Mnoho lidí se ocitlo v situaci, kdy neměli jinou možnost než se zadlužit, avšak nyní čelí problémům se splácením těchto závazků.

Zadlužení obyvatel se v prvním čtvrtletí meziročně zvýšilo o více než tři procenta na částku 101,8 miliardy korun. Spotřebitelské půjčky meziročně vzrostly o 5,7 procenta a dosáhly celkového objemu 541,4 miliardy korun. V oblasti bydlení došlo k nárůstu o 2,8 procenta na celkovou částku 72,8 miliardy korun. Průměrná částka dlouhodobého dluhu na osobu ke konci března dosáhla částky 2,4 milionu korun, což představuje meziroční nárůst o 5,6 procenta.

V případě, když se člověk dostane do problémů se splácením půjčky, je dobré ihned kontaktovat poskytovatele úvěru. Nejhorší je nereagovat, dluh nikdy nezmizí, časem se naopak zvětší. Člověk by si měl vždy dobře rozmyslet, zda půjčku skutečně potřebuje nebo jestli neexistují i jiné možnosti. Je dobré si vždy vytvořit rodinný rozpočet, který ukáže zda po odečtení všech výdajů vám z příjmu zbyde dost na pokrytí měsíční splátky a ještě i nějaká rezerva.