Milostivé léto

Možná již jste to četli – lze to nalézt takřka všude – stát nabízí Milostivé léto. Co na tom, že Milostivé léto je spíš Milostivý podzim/zima, protože trvá od 28. října 2021 do 28. ledna 2022. Co to tedy je?

Ve zkratce – musíte být jako fyzická osoba v exekuci vedené soudním exekutorem a dlužit České republice, územnímu samosprávnému celku (tj. obec, kraj), zdravotní pojišťovně, státnímu úřadu, Českému rozhlasu nebo Česká televize, či právnické osobě, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby. 

Pokud výše uvedená dvě kritéria splňujete, nejste v insolvenci, a dluh není trestní či jinou sankcí, můžete využít nabídky státu, že zaplatíte jen jistinu (tedy např. dlužné pojistné, dlužné jízdné a pokutu za jízdu na černo, atp.) bez příslušenství a soudnímu exekutorovi pouze 750,- Kč + DPH. Proběhne-li úhrada do 28.1.2022, je Váš dluh uhrazen.

Jak tedy postupovat?

Nejprve je třeba napsat soudnímu exekutorovi, který takovou exekuci vede, aby vám vyčíslil Váš dluh na jistině a sdělil účet, kam máte platit. Stát pro usnadnění dokonce připravil formulářové podání k vyplnění, které naleznete zde.

Jakmile budete mít informaci, kolik a kam máte zaplatit, stačí pouze částku zaslat a soudní exekutor následně exekuci zastaví.

Jedná se o časově ohraničenou šanci, která se již nemusí opakovat, proto pokud budete mít o Milostivé léto zájem, postupujte viz výše, nebo se podívejte na státem připravený jednoduchý přehled, jak postupovat, který naleznete zde


JUDr. Martin Kulíř

AK Podroužek, Moník, Petera a partneři, advokátní kancelář s.r.o.