Milostivé léto je zpět!

Probíhá od 1. 9. do 30. 11. 2022


O co vlastně jde?

Jde o exekuce, kdy je věřitelem veřejnoprávní subjekt. Jedná se hlavně o dluhy na zdravotním pojištění, regulační poplatky v krajských či městských nemocnicích, nezaplacené pokuty a další. Může jít ale také o dluhy za nájem v obecním bytě, dluhy vůči některým dodavatelům energií nebo nedoplatky za odvoz odpadu.


Milostivé léto se nevztahuje na případy, kdy je oprávněným soukromý subjekt.

Týká se to zejména bankovních i nebankovních půjček, dluhů u telefonních operátorů nebo dluhů na nájmu, je-li majitelem nemovitosti soukromý subjekt. Milostivé léto nelze použít také v situacích, kdy exekuci nevymáhá soudní exekutor, ale příslušný úřad v daňovém a správním řízení. Pozor! V případech, kdy původní dluh odkoupil soukromý subjekt, také nelze.


V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.